Image
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 14:44 Βλέπω/Ακούω Νομός: Ηρακλείου

Συνεδριάζει την Τρίτη 21 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 , ώρα 17.55, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (2ος όροφος), το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 29 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισμός συντελεστών Δημοτικών Τελών και Φόρων για το έτος 2024 (απόφαση 530/2023 Οικονομικής Επιτροπής).
2. Καθορισμός καταβολής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024(απόφαση 531/2023 Οικονομικής Επιτροπής).
3. Καθορισμός τελών ύδατος άρδευσης έτους 2024 (απόφαση 529/2023 Οικονομικής Επιτροπής σε ορθή επανάληψη).
4. Αίτημα παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. 79.243/2023 σύμβασης υπηρεσίας μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και του πιστοποιημένου εκτιμητή Κώστα Φιλίππου.
5. Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. (αρ. πρωτ. 113.020/16-11-2023)
6. Διαγραφή προστίμου Κ.Ο.Κ. (αρ. πρωτ. 113.030/16-11-2023)
7. Έγκριση 4ης παράτασης του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 για την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο "Ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης για την ευρύτερη περιοχή της Κρήνης Μοροζίνι ".
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του Περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Φάση Β) / Οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου».
9. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου πρωτοκόλλου τιμών μονάδας νέων εργασιών του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση στο κτίριο του 5ου δημοτικού σχολείου Δήμου Ηρακλείου".
10. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Αποκαταστάσεις διανοίξεων Δήμου Ηρακλείου».
11. Διαδοχή του αρχικού αναδόχου, λόγω μερικής διάσπασης του κλάδου Κατασκευαστικός Κλάδος Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της ανώνυμης εταιρείας "ΜΑΡΜΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ" και απορρόφηση του από την εταιρεία "ΜΑΡΜΙΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και υποκατάσταση αναδόχου για το έργο "Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ηρακλείου".
12. Παράταση σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Α.Ε.
13. Αντικατάσταση εκπροσώπων στην Επιτροπή Κυκλοφορίας.
14. Εξέταση αίτησης του Κοκκινάκη Μαρίνου του Νικολάου για διαγραφή τελών άρδευσης 2019 και 2020 λόγω βεβαίωσης σε λάθος ιδιοκτήτη.
15. Εξέταση αίτησης της κ. Αδικημενάκη Παρασκευής για διαγραφή οφειλής άρδευσης από βεβαιωτικούς καταλόγους λόγω λάθους χρέωσης (απόφαση 23/2023 Κοινότητας Αγίου Σύλλα).
16. Εξέταση αίτησης του κ. Σακαδάκη Γεωργίου για διαγραφή οφειλής άρδευσης από βεβαιωτικούς καταλόγους λόγω λάθους χρέωσης (απόφαση 24/2023 Κοινότητας Αγίου Σύλλα).
17. Εξέταση αιτήματος του δημότη κ Νικολιδάκη Νικολάου περί διαγραφής ποσού άρδευσης λόγω λάθους χρέωσης (απόφαση 5/2023 Κοινότητας Προφήτη Ηλία).
18. Εξέταση αίτησης του πολίτη Τριαλώνη Γεωργίου του Εμμανουήλ για διαγραφή προσαυξήσεων σε τέλη άρδευσης (απόφαση 12/2023 Κοινότητας Πυργούς).
19. Εξέταση αίτησης της πολίτη Ασαργιωτάκη Ελένη του Ζαχαρία για διόρθωση σε τέλη άρδευσης έτους 2020 (απόφαση 13/2023 Κοινότητας Πυργούς).
20. Εξέταση αίτησης του πολίτη Δαφέρμου Ιωάννη του Κωσαντίνου για διόρθωση σε τέλη άρδευσης έτους 2020 (απόφαση 14/2023 Κοινότητας Πυργούς).
21. Έγκριση του με αρ. πρωτ. 104.377/2023 αιτήματος αναδόχου, DOT SOFT, περί 2ης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των ειδών της, της με αρ. πρωτ. 28.578/29-3-23(23SYMV012392422) σύμβασης (εντός ΣΒΑΑ)
22. 2η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών της με αρ. πρωτ. 32.199/06-4- 23(23SYMV012456147) σύμβασης (εκτός ΣΒΑΑ) σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 109.338/08-11-2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.
23. 2η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών της με αρ. πρωτ. 32.916/07-4- 23(23SYMV012466178) σύμβασης σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 109.223/08-11-23 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, εκτός ΣΒΑΑ.
24. Έγκριση του με αρ. πρωτ. 104.120/2023, αιτήματος της εταιρείας ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., 2ου αιτήματος μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των ειδών της με αρ. πρωτ. 27.423/27-3-23(23SYMV012371572), εντός ΣΒΑΑ.
25. Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης απότμησης πεζοδρομίου για την άδεια λειτουργίας σε συνεργείο επισκευής συνήθων οχημάτων επί της Λεωφόρος Ικάρου αρ. 12 (απόφαση 151/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
26. Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου (απόφαση 157/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
27. Έγκριση απομάκρυνσης δέντρου - πεύκου (1 δέντρο) και νέες φυτεύσεις (2 δέντρα) – (απόφαση 159/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
28. Έγκριση απομάκρυνσης δέντρου - μελιά (1 δέντρο) και νέες φυτεύσεις (2 δέντρα) – (απόφαση 160/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
29. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Κορωναίου, Σαπφούς, Επιμενίδου, Πατρός Αντωνίου για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων στην 1η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 161/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

Post
Βλέπω/Ακούω Τρίτη 18.06.2024

ΕΛΜΕΠΑ: Πλήρης αντιστοίχιση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια

Σε ανακοίνωσή της η Πρυτανεία του ΕΛΜΕΠΑ αναφέρει: “Με ομόφωνη απόφασή της, στις 5 Ιουνίου 2024, η επταμελής Επιτροπή του άρθρου 66 του νόμου 4610/2019, εισηγείται την πλήρη αντιστοίχιση του

Post
Βλέπω/Ακούω Τρίτη 18.06.2024

Στις 29 Ιουνίου Open Day Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ στην Ελευσίνα

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει το Σάββατο 29 Ιουνίου από τις 11:00 έως τις 20:00 την εκδήλωση «Open Day - Γνώρισε τις Σχολές της ΔΥΠΑ», στον κεντρικό πεζόδρομο της Ελευσ

Post
Βλέπω/Ακούω Τρίτη 18.06.2024

Η Περιφέρεια Κρήτης έλαβε το πρώτο βραβείο καλύτερης αναρτημένης εργασίας στο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας

Το πρώτο πανελλήνιο βραβείο για την επιστημονική μελέτη που αφορά την εντομολογική επιτήρηση των πληθυσμών κουνουπιών στο νησί εξαιτίας της κλιματικής κρίσης κατά τη χειμερινή περίοδο 2023-2024 απέσπα