Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 09:36 Παράδες

Θεσμοί: Απαιτούνται νέες αλλαγές στα καθεστώτα πτώχευσης και αφερεγγυότητας


Βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, στο πλαίσιο αφερεγγυότητας για τα νοικοκυριά, αλλά και στο πλαίσιο πτώχευσης για τις επιχειρήσεις, επιθυμούν οι θεσμοί.

Στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης ενισχυμένης εποπτείας, οι ελληνικές αρχές είχαν δεσμευθεί να εναρμονίσουν και να βελτιώσουν κατά τρόπο συνολικό τα υφιστάμενα καθεστώτα πτώχευσης και αφερεγγυότητας, ωστόσο αυτό δεν έγινε και κατά την τρίτη αξιολόγηση  ενισχυμένης εποπτείας δεσμεύτηκαν να υποβάλουν πιο συγκεκριμένη πρόταση.

Ωστόσο, λόγω των εκλογών η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα ληφθεί από την επόμενη κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται πως στη στρατηγική που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχουν περιληφθεί ρυθμιστικά, δικαστικά, εποπτικά και άλλα μέτρα.

Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνονταν η δημιουργία ενεργής αγοράς εξυπηρέτησης και πωλήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων, η αναμόρφωση του νόμου σχετικά με την πτώχευση των επιχειρήσεων, η δημιουργία εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και η πραγματοποίηση εκτεταμένης αναμόρφωσης του ελληνικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η οποία περιλάμβανε την έγκριση ηλεκτρονικού συστήματος δημοπρασιών για την εκκαθάριση στοιχείων ενεργητικού μετά από αναγκαστική εκτέλεση.

Ωστόσο, παρά την πρόσφατη σημαντική αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα και την καθιέρωση του νέου επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας δεν παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των ενδιαφερομένων που έκαναν χρήση του νέου πλαισίου.

Στη βάση αυτή οι θεσμοί υποστηρίζουν πως υπάρχει περιθώριο για επιτάχυνση της αξιοποίησης του νέου πλαισίου, εφόσον ξεκαθαριστούν οι διαδικασίες που παρέχουν σε συγγνωστούς οφειλέτες φυσικά πρόσωπα τη δυνατότητα πλήρους απαλλαγής μετά την παρέλευση τριετίας από την κήρυξη της πτώχευσης και απλουστεύουν και επιταχύνουν περαιτέρω τις διαδικασίες πτώχευσης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Είναι ενδεικτικό πως σε έκθεση με τίτλο «Ενίσχυση της ζώνης του ευρώ: Ο ρόλος των εθνικών διαρθρωτικών μεταρρύθμισαν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας», που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το ΔΝΤ, το Ταμείο αναφέρει πως η Ελλάδα λαμβάνει κακή βαθμολογία ως προς την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος αφερεγγυότητας της.

Στην έκθεση του ΔΝΤ τονίζεται η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στα καθεστώτα πτώχευσης και αφερεγγυότητας των χωρών της ζώνης του ευρώ, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης των αφερέγγυων επιχειρήσεων είναι έγκαιρες και προβλέψιμες και δεν αποθαρρύνουν υπερβολικά την ανάληψη κινδύνων από τους επιχειρηματίες.

 

 

cnn

 
Post
Παράδες Δευτέρα 18.11.2019

Κοινωνικό μέρισμα 2019: Μοιράζουν 400 εκατ. ευρώ - Ποιοι θα το πάρουν

 Αντίστροφη μέτρηση για τις αποφάσεις που αφορούν τη διανομή έκτακτου κοινωνικού μερίσματος. Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται ενώ με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν μέχρι τώρα εκτιμάται ότι το πσοό θα κινηθ ...

Post
Παράδες Δευτέρα 18.11.2019

Αναδρομικά 570 ευρώ και αυξήσεις έως 150 ευρώ για 700.000 συνταξιούχους

Αναδρομικά 10μήνου στις επικουρικές συντάξεις με ποσά πάνω και από 1.300 ευρώ (570 ευρώ κατά μέσο όρο) και μηνιαίες αυξήσεις ως 150 ευρώ έρχονται για περίπου 700.000 συνταξιούχους. Το 10μηνο των επισ

Post
Παράδες Κυριακή 17.11.2019

Πώς και πότε μειώνεται η προκαταβολή φόρου

Οι φορολογούμενοι που δηλώνουν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εκτός του φόρου εισοδήματος που οφείλουν για το φορολογικό έτος της δήλωσης, οφείλουν και ισόποση προκαταβολή φόρου και το εισόδ ...